1. Завршни рачун буџета Општине Беране за 2020.годину;Табеле; – Извјештај о раду;
 2. Одлуке о давању гаранција;
 3. Одлуку о мјесним заједницама;
 4. Одлуку о усвајању Стратегије запошљавања општине Беране 2021-2025; – Стратегија запошљавања општине Беране 2021-2025.
 5. Одлуку о накнади за урбану санацију; – Закључак Министарства
 6. Одлуку о измјенама Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица;
 7. Одлуку о пословним зонама;
 8. Одлуку о давању сагласности на Уговор о повјеравању обављања комуналних дјелатности и коришћења комуналне инфраструктуре и других средстава у својини оштине Беране; – Уговор
 9. Одлуку о измјени и допуни Статута ДОО ,,Агенција за изградњу и развој Берана,, Беране;
 10. Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом ДОО ,,Паркинг сервис,, Беране за 2021.годину;
 11. Одлуку о избору чланова Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација;
 12. Одлуку о престанку мандата члановима Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација;
 13. Одлуку о престанку мандата предсједници Етичке комисије за изабране представнике и функционере;
 14. Рјешење о именовању предсједника Савјета ЈУ ,,Центар за културу,, Беране;
 15. Рјешење о престанку мандата предсједнику Савјета ЈУ ,,Центар за културу,, Беране;
 16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2020.годину; – Извјештај
 17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијско пословање Друштва за 2020.годину ДОО ,,Комунално,, Беране;
 18. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању у 2020.години ДОО ,,Водовод и канализација,, Беране;
 19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2020.годину ДОО ,,Паркинг сервис,, Беране;