Одлука о потврђивању Споразума о братимљењу између општине Беране, Црна Гора и Адана-Караисали, Република Турска;  Прилог Одлуке

Одлука о оснивању савјета за сарадњу локалне смаоуправе и невладиних организација

Одлука о давању сагласности на Одлуку о цијенама воде и услуга, Друштва са ограниченом одговорношћу “Водовод и канализација“ Беране;   Прилог Одлуке

Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО “Комунално“ Беране; Прилог Одлуке

Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Цјеновника услуга, Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране; Прилог Одлуке

Одлука о давању сагласности на цјеновник услуга ДОО “Агенције за изградњу и развој Беране“ Беране; Прилог Одлуке

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о уступању пословног простора;

Одлука о давању сагласности на кредитно задужење ДОО “Бенерго“ Беране;

Одлука о давању гаранције;

Извјештај о раду и финансијском пословању  за 2015. годину са 

Програмом рада и финансијским планом пословања ДОО “Комунално“ Беране;

Завршни  рачун  буџета општине Беране за 2015. годину;

Прилог за завршни рачун

Одлука о измјени Одлуке о имемовању Oпштинске изборне комисије Беране;

Одлука о разрјешењу замјеника предсједника Општинске изборне комисије.

Рјешење о именовању члана Одбора за друштвене дјелатности.

Рјешење о именовању члана Одбора за Статут и прописе.

Одлука о престанку функције члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе.

Одлука о избору предсједника Етичке комисије за изабране представнике и функционере.

Рјешење о разрјешењу члана Савјета за сарадњу са невладиним организацијама.