На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

XIII  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за уторак, 19. 07. 2016. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

Дневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Одлуке о потврђивању Споразума о братимљењу између општине Беране, Црна Гора и Адана-Караисали, Република Турска;   (Предлог одлуке,  Споразум )

Извјестилац: потредсједник Општине Драгутин Јоксимовић

 1. Предлог Одлуке о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација; (Предлог одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама воде и услуга,  Друштва са ограниченом одговорношћу “Водовод и канализација“ Беране;   (Предлог одлуке)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО “Комунално“ Беране; (Предлог одлуке)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Цјеновника услуга, Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране; (Предлог одлуке)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о оснивању Омладинског кошаркашког клуба “Иванград 2016“   (Предлог одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о уступању пословног простора;  (Предлог одлуке)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Извјештај о расподјели средстава за пројекте невладиних организација у 2015. години;  (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Комисије о расподјели средстава за пројекте невладиних организација

 1. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2015. годину са Програмом рада и финансијским планом пословања ДОО “Комунално“ Беране;  (Извјештај,   Програм рада,  Одлука Одбора директора)

Извјестилац: в.д. директор ДОО “Комунално“

 1. Информација о раду Центра безбједности Беране за 2015. годину;  (Информација)

Извјестилац: начелник Центра безбједности Беране

 1. Информација о раду Електродистрибуције Беране за 2015. годину; (Информација)

Извјестилац: руководилац  ФЦ Дистрибуције регион 3 Беране

 1. Избори и именовања;
 2. Предлог Завршног  рачуна  буџета општине Беране за 2015. годину; (Предлог Завршног рачуна,   Завршни рачун (табела),  ОбразложењеИзвјештаји)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој


Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

 

НАПОМЕНА: Одговори на одборничка питања ће бити накнадно достављени.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ


                                    

Број: 02-030-378
Беране, 08.07. 2016.г.

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Киковић,с.р.