Због нерационалне потрошње воде дошло је до отежаног водоснабдијевања услијед пада притиска у систему. ДОО „Водовод и канализација“ Беране, апелује на  кориснике да смање употребу воде у сврху заливања пољопривредних површина, башти, прања тротоара и да исту користе рационално како би се са постојећим капацитетима могле задовољити потребе свих корисника и избјегле рестрикције.

Радници ДОО „Водовод и канализација“ Беране ће, у сарадњи са Комуналном полицијом, свакодневно обилазити терен и против сваког корисника за кога се утврди да ненамјенски и нерационално троши воду предузети одговарајуће законске мјере.