„Obavještavamo javnost da je u pripremnoj fazi sklapanje Ugovora Opštine Berane s Ministarstvom prosvjete o preuzimanju dijela Univerzitetskog centra, u kojem će biti smještena Visoka medicinska škola. Valja napomenuti da postoje svi uslovi za nesmetano odvijanje nastave, kao što postoje i obezbijeđeni smještajni kapaciteti za studente uz prateće potrebne prostorije i sale, što podrazumijeva da će se naredna nastavna godina odvijati u prostorijama Univerzitetskog centra.

Imajući u vidu činjenicu da još uvijek u pojedinim krugovima Medicinskog fakulteta postoji određena, nama potpuno neshvatljiva želja, za eventualnim preispitivanjem Vladine Odluke, postoji potreba da u ime lokalne uprave iznesemo svoj konačan i nepromijenjen stav da je ta priča, koja je imala dugu istoriju, za nas i definitivno završena. Bilo koja ideja u smislu preispitivanja postojećeg zaključka Vlade u ovom trenutku ne bi naišla na naše odobravanje, kao što bi ista mogla proizvesti ozbiljne negativne posljedice, uz korištenje svih demokratskih sredstava sa naše strane, eventualni naš poziv građanima na blokadu saobraćaja pa čak i dovođenje u pitanje dalje saradnje sa pojedinim državnim institucijama. Jednom riječju, spremni smo ovaj eventualni problem podići na najviši mogući nivo, a sve u pravcu zaštite interesa našeg grada.

Opština Berane će i dalje davati svoj maksimalni doprinos kako bi naš grad i u prosvjetno – obrazovnom smislu ostao centar ovog regiona, što podrazumijeva i skorije otvaranje novih studijskih programa“, stoji u saopštenju za javnost Opštine Berane.

print