1. Одлука о потврђивању Одлуке о оснивању рукометног клуба “Беране 1949′‘;

Одлука о оснивању рукометног клуба “Беране 1949“

     3. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ДОО “Спортски центар“ Беране;

          – Одлука о измјенама и допунама Статута ДОО“Спортски центар“

     4. Одлука о висини накнаде за рад истакнутих стручњака и стручних лица у комисији за провјеру компетенција, знања и способности и комисији за  провјеру знања сособности компетенција и вјештина;

     5. Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица;

     6. Одлука о измјенама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране;

    7. Одлука о образовању Службе Скупштине;

     8. Одлука о избору Етичке комисије за изабране представнике и          функционере;

     9. Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2019. годину,  ДОО “Спортски центар“ Беране;

     10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским исказом за 2018.годину ДОО“Спортски центар“ Беране;

     11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским пословањем за 2018. годину, ДОО “Агенције за изградњу и развој Беране“ Беране.