U okviru projekta “Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region“ održan je sastanak na temu unapređenja lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Projekat je počeo 1. novembra 2016. godine i odnosi na posebne potrebe manje razvijenih opština u sjeveroistočnom dijelu zemlje. Pored toga, set aktivnosti pruža mogućnosti učestvovanja nezaposlenim ženama i mladima a posebno korisnicima iz opština Berane, Petnjica, Andrijevica i Plav.

Očekivani rezultati projekta su: Informisanje i motivacija poslodavaca da učestvuju u aktivnim mjerama tržišta rada za zapošljivost; identifikovanje zainteresovanih poslodavaca i njihovih potreba i povezivanje sa dostupnom ponudom radne snage žena i mladih; unapređenje znanja i vještina nezaposlenih žena i mladih; sticanje neophodnih vještina nezaposlenih žena i mladih, zainteresovnih za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa.

Projekat implementira njemačka organizacija Help u partnerstvu sa opštinom Berane i Asocijacijom poslovnih žena CG.