У оквиру пројекта “Обука на раду и менторинг за жене и младе, са фокусом на сјевероисточни регион“ одржан је састанак на тему унапређења локалних партнерстава за запошљавање

Пројекат је почео 1. новембра 2016. године и односи на посебне потребе мање развијених општина у сјевероисточном дијелу земље. Поред тога, сет активности пружа могућности учествовања незапосленим женама и младима а посебно корисницима из општина Беране, Петњица, Андријевица и Плав.

Очекивани резултати пројекта су: Информисање и мотивација послодаваца да учествују у активним мјерама тржишта рада за запошљивост; идентификовање заинтересованих послодаваца и њихових потреба и повезивање са доступном понудом радне снаге жена и младих; унапређење знања и вјештина незапослених жена и младих; стицање неопходних вјештина незапослених жена и младих, заинтересовних за самозапошљавање и покретање сопственог бизниса.

Пројекат имплементира њемачка организација Хелп у партнерству са општином Беране и Асоцијацијом пословних жена ЦГ.