Na osnovu člana 72  Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE

za nedelju, 31. marta 2019. godine

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e  sa početkom u 12,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći Dnevni red:

  1. Informacija o trenutnoj bezbjedonosnoj situaciji u opštini Berane sa posebnim osvrtom na poslednja dešavanja.

Izvjestioci: načelnik Centra bezjednosti i rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-­­­124                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane,29. 03.2019.g.                                                   Novica Obradović,s.r.