На основу члана 72  Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

за недељу, 31. марта 2019. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е  са почетком у 12,00 часова.

За сједницу предлажем следећи Дневни ред:

  1. Информација о тренутној безбједоносној ситуацији у општини Беране са посебним освртом на последња дешавања.

Извјестиоци: начелник Центра безједности и руководилац Основног државног тужилаштва у Беранама

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-­­­124                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,29. 03.2019.г.                                                   Новица Обрадовић,с.р.