Komisija za popis i procijenu šteta nastalih kao posljedica zemljotresa koji se dogodio 4. januara apeluje na građane opštine Berane da eventualne štete koje su pretpjeli na objektima mogu prijaviti na pisarnici opštine Berane najkasnije do utorka 16. januara do 12 časova.

Do sada primljeno preko 600 zahtjeva, a Komisija već obilazi domaćinstvsa koja su prijavila štetu.