Како је саопштено из Д.О.О. „Водовод и канализација-Беране“ успостављен је систем за обраду муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Беранама.

,,Након свеобухватних фаза грубог и финог пречишћавања, као и биолошког пречишћавања, муљ се сада успјешно обрађује као крајњи производ тог процеса.
Муљ, који има масени удио воде од приближно 96-98%, транспортује се из таложника користећи вијчане пумпе. Затим се муљ преноси у филтер пресу, гдје се уз додатак полиелектролита врши смањење запремине (дехидратација). Тако формиране „погаче“ даље се преносе пузним транспортерима и смјештају у контејнере”, саопштавају из Водовода.

Д.О.О. „Водовод и канализација“ непрекидно улаже у унапређењу технологије и процеса пречишћавања отпадних вода, како би обезбедили висок ниво заштите животне средине. Постројење за пречишћавање отпадних вода континуирано ради у складу са свим релевантним стандардима и прописима.

,,Верујемо да ће овај поступак обраде муља допринијети даљем побољшању наше способности да ефикасно и одрживо управљамо отпадним водама, пружајући тако квалитетне услуге нашим корисницима и истовремено чувајући животну средину”, саопштавају из овог предузећа.