Uspostavljanje saradnje sa opštinom Topola, prvenstveno u oblasti poljoprivrede sa akcentom na voćarstvo, ali i drugim sferama, zatim obrazovanje, kulturno – umjetničko stvaralaštvo, najvažnije su teme sastanka predstavnika Opštine Berane, na čelu sa predsjednikom opštine Dragoslavom Šćekićem i delegacije iz Topole, u sastavu Dragan Živanović – predsjednik opštine i Dragan Reljić – direktor Zadužbine kralja Petra Prvog Karađorđevića.

topola berane

Predsjednik Šćekić predložio je potpisivanje sporazuma o saradnji sa Opštinom Topola i istakao spremnost Berana na učvršćivanju veza sa ovom opštinom u Srbiji.

„Berane želi da uspostavi saradnju sa Topolom, naročito u oblasti poljoprivrede, ali i u drugim sferama kao što su kulturna, sportska i obrazovna saradnja, te ovaj susret predstavlja početni korak u tom pravcu“, rekao je predsjednik.

Poljoprivreda je jedna od odrednica razvoja beranske opštine u narednom periodu, istakao je predsjednik Šćekić i u nastavku govorio muzičkom turizmu, odnosno aktivnostima u tom pravcu.

„Opština Berane i Turistička organizacija poklanjaju posebnu pažnju muzičkom turizmu koji važi za fenomen decenije. Kulturno – umjetnički događaji koji se realizuju na teritoriji Berana doprinijeli su takođe da opština bude pristutna na turističkoj mapi kao atraktivna turistička destinacija. U tom pozicioniranju, uspjesi naših sportista i muzička dešavanja igraju veliku ulogu“ , zaključio je.

berane topola

Predstavnici Topole saglasili su se sa predlogom o uspostavljanju saradnje sa Beranama i predložili uzvratnu posjetu naše delegacije njihovoj opštini, i to u drugoj sedmici oktobra kada se održava najveća privredno – turistička manifestacija u Šumadiji – Oplenačka berba.

Na sastanku je razgovarano o posjetama mladih iz dvije opštine u oblasti obrazovanja i kulturno – umjetničkog stvaralaštva, ali i saradanji kroz poljoprivredne projekte, sa akcentom na voćarstvo. Dogovorena je posjeta delegacije Opštine Topola 21. jula kada se obilježava Dan naše opštine.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SO Berane, Novica Obradović i potpredsjednik opštine, Rade Kljajić, kao i gost iz Topole Novo Bakić, koji je porijeklom iz ovih krajeva.

Nikola Urošević