Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić sa saradnicima razgovarao je sa predstavnicima Mormonske crkve, Gilesom Francoisem – menadžerom za oblast Evrope i Glen i Suzan Keri iz Kolorada, o uspješno realizovanim projektima u Beranama, kao i o nastavku saradnje.

Naime, Opština Berane je u saradnji sa crkvom Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori, Mormonskom crkvom, obezbijedila sredstva za dva veoma važna projekta u mjesnim zajednicama Kaludra i Donja Ržanica.

Projekti se tiču problema rješavanja vodosnabdijevanja i izgradnje dva vodovoda u pomenutim mjesnim zajednicama.

Voda je resurs koji je godinama rasipan i obezvrijeđen, kao uvijek dostupan. Vrijednost čiste pijaće vode u današnje vrijeme je neprocenjiva. Berane je grad koji je u ovom dijelu izuzetno bogat. Obezbjeđenje sistema kojim bi čista pijaća voda bila dostupna svakom stanovniku je prioritet.

Stari vodovod za Kaludru nije zadovoljavao osnovne potrebe domaćinstava, tako da je izgrađen novi sistem za kvalitetnu pijaću vodu sa izvora Ržansko vrelo za 60 domaćinstava. Donacijom Crkve za projekat su obezbijeđena sredstva u vrijednosti od oko 19.192 eura, čime je finiširan projekat i kompletna izgradnja vodovoda.

Pored toga, problem vodosnabdijevanja naselja Donja Ržanica posebno je bio izražen zbog smanjenja izdašnosti svih vodotoka u ovom području. Zato je urađen novi projekat vodosnabdijevanja sa izvora Aluge i započeta njegova realizacija. Ukupna vrijednost projekta je oko 80.000 €, a donacijom su obezbijeđena sredstva u vrijednosti od oko 22.750 €. Ovim projektom rješava se problem vodosnabdijevanja za 347 domaćinstava.