Nakon godinu dana trajanja, projekat „Cjeloživotno učenje“, koji je implementirala Opština Berane sa projektnim partnerom DOO Mondo Bianco – PJ Script Berane, a finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) uz pomoć Opštine, uspješno je realizovan.

Uspješno realizovan projekat "Cjeloživotno učenje"


„Cilj ovog projekta bio je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovo uključivanje u društvene tokove i na tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina tokom obuke na radnom mjestu i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle“, kazala je koordinatorka projekta Ivana Bogavac – Novak prilikom gostovanja na Radio Beranama.


Ona je dodala da je na početku projekta bilo uključeno 14 OSI, koje su prošle trening psihološke podrške, nakon čega je deset osoba započelo obuku za posao servisera/ke računara, koju je izvela Srednja stručna škola iz Berana, kao licencirani izvođač programa obrazovanja za odrasle.

„Istovremeno, četiri OSI započele su obuku na radu u DOO Mondo Bianco – PJ Script Berane. Od toga broja, osam učesnika uspješno je završilo tromjesečnu obuku i steklo sertifikat“, istakla je Bogavac – Novak.

Finansijski menadžer projekta Radule Bojović, naglasio je da su sve planirane aktivnosti realizovane prema planu.

„I to od prve aktivnosti a to je animiranje i selekcija prijavljenih korisnika, koju smo izvršili u saradnji sa ZZZCG, pa sve do medijske kampanje. Pored pomenutih aktivnosti, odabrani učesnici su prošli kroz trening psihološke podrške, kada smo ih tokom pet – šest dana treninga savjetovali i motivisali. Onda je izvršena obuka za servisere/ke računara, kao i obuka u PJ Script – kopirnici u našem gradu“, kazao je on.

Obuku za servisere računara je izveo sertifikovani izvođač obuke, JU Srednja stručna škola u Beranama, sa svojim nastavnim kadrom.

Nakon završetka obuke, 8 učesnika koji su uspješno položili ispit za servisera/ku računara, su potpisali ugovor na 6 mjeseci i počeli sa radom u lokalnoj samoupravi i preduzećima čiji je osnivač Opština Berane, dok su dvije osobe potpisale šestomjesečni ugovor sa preduzećem Mondo Bianco.

Jedna od važnijih aktivnosti ovog projekta bila opremanje radnih mjesta, odnosno nabavka razne opreme koja se koristila i koja će se koristiti nakon završetka projekta.

“Nabavljeni su računari, kao i vozilo koje su koristili serviseri računara da bi obavljali redovne poslove, ne samo u Opštini Berane, već i u preduzećima čiji je ona osnivač”, izjavio je on.

Naglasio je da je održivost nešto što je vrlo bitno u svakom projektu i što svi donatori prilikom ocjenjivanja gledaju i da se tu dobija najveći broj poena prilikom odobravanja.

„Ugovorna obaveza Opština Berane je da se najmanje dva učesnika projekta zaposle nakon njegovog završetka. Najmanje dva lica će još devet mjeseci biti zaposlena u lokalnoj samoupravi na poziciji servisera/ke računara i biće na usluzi ostalim opštinskim preduzećima“, zaključio je Bojović u gostovanju na lokalnom radiju.

Ukupna vrijednost projekta je 51.000 evra, od čega je obavezno učešće Opštine Berane pet odsto, što iznosi oko 2.500 evra.

print

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *