Након што је, у претходних неколико мјесеци, Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај Општине Беране усјешно завршио посао пописивања улица, насеља и стамбених и пословних објеката, додјељујући истима адекватне бројеве, отпочео је поступак означавања улица и насеља важећим називима, а стамбених и пословних објеката адекватним новоуспостављеним бројевима.

С предњим циљем формирана је Комисија, којом предсједава Владимир Поповић, координатор у Агенцији за изградњу и развој Берана, који истиче да је у питању велики пројекат, замишљен у функцији урбанизације града: „Агенција за изградњу и развој Берана је надлежна за извршење рјешења општинског Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај, особито оних која се тичу обиљежавања улица и насеља, односно стамбених и пословних објеката, који су у претходних годину дана успјешно пописани. Формирана је мјешовита комисија, коју чине представници надлежног Секретаријата и Агенције, јер смо сматрали да се тако методолошки највише постиже, односно да ће на тај начин, синергетским дјеловањем, посао који је пред нама најуспјешније бити завршен.“ 

Поповић је истакао да је у питању пројекат од великог значаја за Беране, и да ће његова реализација бити вишенедјељни процес, о ком ће јавност бити уредно обавјештавана. „За претходних неколико дана, од кад је започета имплементација, обиљежено је 15 улица и 260 објеката, што сматрамо задовољавајућом динамиком, која гарантује ефикасност, али и прецизност у послу“, оцјењује Поповић, поручивши да суграђани пружају пријатну сарадњу Комисији, те да вјерује да ће тако бити до окончања започетог посла.