Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду Oпштине Беране успјешно je реализовао Јавни позив за подршку развоју  сеоском туризму. Стручна Комисија, коју је именовао Секретар Божо Премовић, имала је задатак да обиђе сва сеоска домаћинства која су аплицирала на Јавни позив и утврди да ли су Уговором наведене обавезе испуњене.  

“Аплицирано је, углавном, за унапређење туристичке понуде у смислу адаптације постојећих објеката, изградњу нових објеката и набавку додатне опреме, како би се квалитет услуга подигао на већи ниво. За ову мјеру је обезбијеђено око 8.500.00€ са тенденцијом повећања буџета из године у годину, јер се ова мјера показала као изузетно стимулативна и корисна за наше домаћине – угоститеље, који нису крили задовољство овогодишњом туристичком сезоном” – истакао је Секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду  Божо Премовић.