U sklopu nastavka aktivnosti na projektu “Cjeloživotno učenje”, predstavnici Opštine Berane uručili su desktop računar preduzeću Mondo Bianco – PJ SCRIPT Berane, koje je partner na istom.

Uručena oprema za obuku OSI

“Predata oprema će koristiti za dalje usavršavanje osoba sa invaliditetom koje su angažovane na obuci u ovom socijalnom preduzeću”, kazao je Radule Bojović, finansijski menadžer projekta. On je objasnio da se preduzeće bavi izradom promotivnog materijala i dizajna, kao i da će nakon završene obuke pomenuta lica biti ovdje radno angažovana.

Projekat “Cjeloživotno učenje” koji implementira Opština Berane, a donator je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, realizuje se od 23. jula i trajaće godinu dana. Opšti cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete.