Nakon postavljenog igrališta za djecu u parku kod Lima u MZ Stari grad, Opština Berane uz pomoć TIKE nastavlja radove.

Danas se radi na postavljanju mobilijara i podzemnog automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina, a narednih dana će se vršiti zamjena lampi za rasvjetu novim led sistemom rasvjete i postavljanje žive ograde.