JP „Komunalno“ Berane je u saradnji sa NVO „Agro turist biro“ Berane i Službom zaštite i spašavanja  izvršilo uređenje putnog pojasa ulice Slobode i mira (obilaznica) između trotoara i kolovoza u dužini od 300 metara, zasadom ukrasnog bilja „Thuja occindetalis“ i „Fotinia Red rubin“ u naizmeničnom redu.

Radove na zasađivanju je odradila radna grupa Zelenila Komunalnog preduzeća i volonteri NVO, a sadni materijal je preko projekta „Prošetajmo obilaznicom“ kroz Poziv podrške NVO sektoru  Opštine Berane za 2017. godinu, obezbijedila NVO „Agro-turist Biro“. Po zasađivanju sadnog materijala, Služba zaštite i spašavanja je obezbijedila cisternu za zalivanje sadnica a radna grupa Zelenila je pokosila je i uredila zasađeni pojas.

Opština Berane i Komunalno preduzeće na javnim površinama vrše uređenje zelenih površina i rade na obnavljanju zelenih zasada raznih ukrasnih kultura, a sve u saglasnosti sa planom i Strategijom povećanja i uređenja zelenih površina .

Apeleuje  se na građane da povedu računa o zelenim površinama našeg grada, a posebno o novozasađenim, i da svaki  slučaj oštećenja i uništavanja istih prijave Komunalnoj policiji  na broj: 051/233-335.