ЈП „Комунално“ Беране је у сарадњи са НВО „Агро турист биро“ Беране и Службом заштите и спашавања  извршило уређење путног појаса улице Слободе и мира (обилазница) између тротоара и коловоза у дужини од 300 метара, засадом украсног биља „Thuja occindetalis“ i „Fotinia Red rubin“ у наизменичном реду.

Радове на засађивању је одрадила радна група Зеленила Комуналног предузећа и волонтери НВО, а садни материјал је преко пројекта „Прошетајмо обилазницом“ кроз Позив подршке НВО сектору  Општине Беране за 2017. годину, обезбиједила НВО „Агро-турист Биро“. По засађивању садног материјала, Служба заштите и спашавања је обезбиједила цистерну за заливање садница а радна група Зеленила је покосила је и уредила засађени појас.

Општина Беране и Комунално предузеће на јавним површинама врше уређење зелених површина и раде на обнављању зелених засада разних украсних култура, а све у сагласности са планом и Стратегијом повећања и уређења зелених површина .

Апелеује  се на грађане да поведу рачуна о зеленим површинама нашег града, а посебно о новозасађеним, и да сваки  случај оштећења и уништавања истих пријаве Комуналној полицији  на број: 051/233-335.