Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane, u saradnji sa D.O.O. „Sportski Centar“ i D.O.O. „Agencija za izgradnju i razvoj“, nastavio je sa akcijama uređenja sportskih igrališta u Beranama. Postavljeni su novi obruči sa tablama za koš u Mjesnim zajednicama Stari grad i Lužac.