Opština Berane na poziv Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  realizuje projekat “Cjeloživotno učenje”, koji ima za cilj unapređenje položaja OSI i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete.

Na konferenciji za medije, koju su organizovali izvođači projekta grant šema namijenjenih osobama sa invaliditetom, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, savjetnik predsjednika opštine Berane Darko Stojanović kazao je da je Opština Berane ozbiljan partner, spreman na saradnju vezanu za sve vrste projekata.

„Otvoreni smo za saradnju, bilo da je riječ o projektima koji se odnose na uključenje OSI ili projektima koji stimulišu zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, jer smatram da je ta problematika trenutno broj jedan, kako na Sjeveru države, tako i u cijeloj Crnoj Gori. Jedino ako nekom zajedničkom akcijom damo doprinos taj problem može da se riješi na pravi način. Prethodne projekte smo uspješno realizovali i u narednom periodu ćemo se truditi u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i sa svim našim partnerima, kojima učestvuju na tim projektima, da imamo što veći broj projekata i što više uključenih OSI. Sama ideja ZZZCG za ovakav fond i poziv je izuzetno značajna, zato što se osobama sa invaliditetom, u današnje vrijeme, kada je mnogo teško doći do sigurne egzistencije i posla, daje šansa da u nekom segmentu izvrše određenu vrstu obuka, a što je najvažnije, oni najuspješniji nakon završetka projekta ostaju stalno zaposleni, bilo kod privatnih preduzeća ili kod institucija, kao što je Opština Berane. Kroz aktivnosti našeg projektnog tima u opštini Berane, trudimo se da osobe sa invaliditetom uključujemo i u neke druge projekte, gdje smjernice i pozivi to dozvoljavaju. Radi se o projektima koji se finansiraju iz fondova ambasada i evropskih zemalja. Kroz subvencioniranje zarada od strane Zavoda imamo određeni broj osoba sa invaliditetom koje rade u Opštini Berane. Ti ljudi ozbiljno shvataju posao i dobijenu šansu iskoristili su na najbolji mogući način. To su naše kolege sa izuzetnim učinkom”, istakao je Stojanović.

Projektom će biti uključeno 14 lica sa invaliditetom za obuku na radu i obuku kod licenciranih izvođača za obuke.

„Ukupna vrijednost projekta, u okviru kojeg ćemo uključiti 14 osoba sa invaliditetom, je oko 51 hiljadu eura. Deset osoba proći će obuku za servisera/ku računara, u Srednjoj stručnoj školi Berane, koja je licencirani izvođač programa obrazvanja za odrasle, dok će se četiri osobe obučavati u DOO SCRIPT – socijalnom preduzeću, koje je osnovano kroz evropski projekat na kojem su partneri bili Opština Berane i Caritas. To preduzeće postoji i radi u Beranama i zapošljava isključivo osobe sa invaliditetom. Nakon završetka obuke, deset osoba će biti zaposleno tokom trajanja projekta, dok će dvije osobe ostati zaposlene minumum devet mjeseci. Takođe, pored pomenutog, radićemo treninge psihološke podrške, a u toku je odabir učesnika i opremanje radnih mjesta“, kazala je projekt menadžer Maja Pešić.

Za deset projekata, u kojima će biti uključeno 65 osoba sa invaliditetom, a koji će biti realizovani na teritoriji opštine Berane, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) izdvojio je 439.784 eura, kroz grant šemu namijenjenu za finansiranje projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI).

Šefica Biroa rada Berane, Bojana Arsović, kazala je da će projekti u našoj opštini biti realizovani kod deset izvođača i njihovih projektnih partnera.

“U ovim projektima biće uključeno 65 lica sa evidencije Biroa rada Berane, koji će u prvom dijelu projekta biti uključeni u program obuke za određena zanimanja. Nakon toga 44 lica će biti zaposlena kod pomenutih izvođača ili njihovih projektnih partnera, u trajanju od pet meseci, a nakon završetka projekta 23 lica će ostati da rade kod izvođača u najkraćem roku od 12 mjeseci. Zavod za zapošljavanje subvencionira zarade zaposlednih lica sa invaliditetom u bruto iznosu od 75 odsto za prvu godinu zaposlenja. U drugoj godini taj iznos je 60 odsto bruto zarade, dok je u svakoj narednoj godini 50 odsto. To se odnosi na lica kojima je Komisija za profesionalnu rehabilitaciju utvrdila laki procenat invaliditeta – do 50 odsto, a za lica kojima je utvrđen procenat invaliditeta veći od 50 odsto, za svaku godinu zaposlenja ZZZCG subvencionira zarade u iznosu od 75 odsto“, istakla je ona.

Arsović je naglasila da sa teritorije opštine Berane 59 poslodavaca koristi subvencije zarada, zapošljavajući 92 lica, kao i da je ohrabrujuće što se taj broj iz mjeseca u mjesec povećava, ali opet, prema njenim riječima, nedovoljno s obzirom na broj lica sa invaliditetom, koja se nalaze na evidenciji.