Предсједник oпштине Беране Драгослав Шћекић и потпредсједник Раде Кљајић присуствовали су радионици „Побољшање система јавних набавки у Црној Гори“, у организацији Управе за јавне набавке и Свјетске банке.

У циљу унапређења система јавних набавки у Црној Гори Управа за јавне набавке уз подршку Свјетске банке реализовала је пројекат који садржи комуникационе смјернице за привредне субјекте са фокусом на мала и средња предузећа и њихову активнију улогу у систему јавних набавки, као и смјернице за активност мониторинга јавних набавки у Црној Гори, побољшање административних и професионалних капацитета у институцијама Црне Горе са фокусом на мјерење успјешности и мониторинг у набавкама.

Поводом реализације овог пројекта, дана 22.06.2017. године у Подгорици, одржана је радионица о побољшање система јавних набавки у Црној Гори.

Радионици су присуствовали представници државних органа и јединица локалних самоуправа, чланови Координационог тијела, представници привредних друштава и удружења и НВО-а.