Невладина организација “Црногорска искра” реализовала је протеклих девет мјесеци пројекат који је знатно допринио унапређењу менталног здравља грађана и грађанки Берана и Андријевице, саопштено је на недавно одржаној конференцији за медије. Пројекат ,,Очување менталног здравља уз примјену психотерапије” подржан је у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2), који финансира Европска унија, а спроводи УНДП у партнерству са 14 локалних самоуправа, међу којима су општине Беране и Андријевица.

„Општи циљ је био побољшање квалитета живота код младих, жена, мушкараца, особа са инвалидитетом, старих и РЕ популације, како би им се омогућило задовољавајуће здраствено стање, независно функционисање и квалитетнији начин живота. Током овог пројекта у Савјетовалишту у Беранама и Савјетовалишту у Андријевици, пружане су специјализоване услуге психотерапије за вулнерабилне кориснике. Третмани су пружани кроз сеансе – индивидуалне и групне и супоративне третмане, све са циљем оснаживања корисника“ – речено је на конференцији.

Како су саопштили, једна од приоритетних пројектних активности пројекта била је обука за представнике локалних институција на тему „Психотерапија- активна брига за ментално здравље“. Током обуке др Андријана Радованић представила је учесницима услуге које се у НВО Црногорска искра пружају грађанима, са циљем повећања знања и вјештина у области менталног здравља, улози и значају психотерапије као активне бриге за ментално здравље.

Они додају да су све активности пројекта успјешно спроведене и увјерени смо да су допринијеле – смањењу јаза између вулнерабилних категорија друштва и опште популације, смањењу предрасуда и стереотипа о менталној хигијени сваког појединца, већем нивоу информисаности становништва о важности и значају менталног здравља, унапређењу социјалног положаја вулнерабилних катагорија становништва, превазилажењу стања социјалне потребе, достизању социјалне правде, тј. смањењу неједнакости, као и смањењу породичног насиља уз укључивање појединца у активан живот у заједници.