Skulptura ”Homo sapiens – Luča Mikrokozma” postavljena je ispred Osnovnog suda, čime se Berane našlo u društvu brojnih svjetskih centara čije javne prostore krase skulpture vajara Luke Radojevića.

“Berane ima potencijal da bude kulturni centar sjevera Crne Gore sa jasnom vizijom i definisanim planom. Umjetnost je sloboda misli, koja ne poznaje granice. Kroz svoje stvaralaštvo se uvijek vraćam Crnoj Gori i našem geniju Njegošu, koji je na poseban način, shvatao ovozemaljski život čovjeka, pokušajući da pronikne u tajnu harmonije kosmosa i prirode“, kazao je Radojević za Radio Berane.

Ma­lo ko­ji sa­vre­me­ni va­jar s na­ših pro­sto­ra mo­že se po­hva­li­ti us­pje­si­ma ka­kve ni­že Lu­ka Ra­do­je­vić, a njegove skulpture izložene su u Kini, Italiji, Francuskoj, Australiji, Njemačkoj, Južnoj Koreji i drugim državama širom svijeta.

“Inspirišu me stihovi iz Luče Mikrokozme i kroz svoj koncept sam počeo da ih ispisujem na skulpturama, koje radim na važnim internacionalnim projektima, a moram da naglasim da početak ovog koncepta i ideje je začet upravo u rodnim Beranama. Skulpture sa stihovima na engleskom jeziku će stajati na trgovima u Evropi ili drugim kontinentima i time kroz umjetnost, na jedan lijep i estetski način, promovisaću našu kulturnu baštinu i Berane približiti svjetskoj kulturnoj sceni”, rekao je on.

Ova mermerna skulptura visoka tri metra nastala je prošle godine u okviru Internacionalne likovne kolonije u Kaludri, koju organizuje Centar za kulturu uz pokroviteljstvo Opštine Berane.

Na skulpturi su na srpskom, engleskom i ruskom jeziku ispisani stihovi iz Luče mikrokozma:

„S točke svake pogledaj čovjeka,
kako hoćeš sudi o čovjeku –
tajna čojku čovjek je najviša.“

(Izvor: www.radioberane.me)