Peta Konferencija „Digitalizacija u poljoprivredi, izazov i šanse Srbije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji“,
koju su organizovali Build Energy Team – BET u partnerstvu sa Gradom Kruševac i Privrednom komorom Srbije, održana je 17.oktobra u Kruševcu.

Na poziv  predsjednice Build Energy Teama gđe Jovanke Arsić Karišić,  Konferenciji je prisustvovala delegacija Opštine Berane u sastavu, predsjednik SO Berane, Novica Obradović i Božo Premović, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu.

Iz veoma zapažene prezentacije predsjednika Skupštine Novice Obradovića, učesnici  Konferencije imali  su priliku da se upoznaju sa geografskim i prirodnim karakteristikama opštine Berane  kao i razvojnim potencijalima opštine. Posebno su upoznati sa Prvim međunarodnim sajmom poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti i sa aktivnostima Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu opštine Berane.

U okviru posjete organizovan je sastanak sa gradonačelnicom Kruševca gđom Jasminom Palurović, tokom kojeg je  izražena obostrana spremnot za razvoj prijateljskih i partnerskih odnosa na svim nivoima.

Sekretar za poljoprivredu Božo Premović, imao je više konstruktivnih razgovora sa učesnicima Konferencije u pravcu uspostavljanja saradnje i razmjeni iskustava. Posebno je akcentovana spremnost Grada Kruševca da prenese iskustva i znanja u organizaciji Sajma poljoprivrede.