Sekretar SO Berane Zoran Jelić i savjetnica u Službi skupštine Jasmina Đukić ugostili su juče učenike OŠ „Vuk Karadžić“ i njihove nastavnike.

Sekretar Jelić je ukratko upoznao učenike sa istorijatom parlamentarizma, sa nadležnostma, organizacijom i načinom rada skupštine. U skupštinskoj sali, učenici su imali priliku da sekretaru Skupštine i savjetnici postavljaju  mnoga pitanja u vezi sa radom lokalnog parlamenta.

Da bi što slikovitije predstavio učenicima  rad parlamenta, sekretar Zoran Jelić je predložio dvije tačke dnevnog reda iz oblasti sporta i muzičke kulture, koje su prijemčive učenicima ovog uzrasta.

Kroz improvizovani rad skupštine, učenici su se uključivali u raspravu, na jedan njima  svojstven, bistar i domišljat način i tako  mogli da bar na trenutak osjete kako je to  biti  odbornik u SO Berane.

Sekretar Skupštine se zahvalio nastavnicima i učenicima na posjeti, poželio im uspjeh u daljem radu, sa željom da se sa ovakvim i sličnim druženjima nastavi i ubuduće.