ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/21-158

Беране, 20. мај 2021. године,Поштовани/а,

Обавјештавамо Вас да ће се  XIII сједница Скупштине општине Беране, која је била сазвана за 05. март 2021. године, одржати у уторак, 25. маја 2021. године, са почетком у 10:00 часова у сали Центра за културу.

У складу са чланом 85 Пословника Скупштине, достављамо Вам и предлоге за допуну дневног реда и то:

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању  потпредсједника Општине, бр. 01-018/21-884;

Извјестилац: предсједник  Општине

     Извјестилац: предсједник Општине

          Извјестилац: директор ДОО “Бенерго“

          Извјестилац: директор ДОО “Бенерго“

  • Избори и именовања

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.