Рупе на локалним путевима на територији општине Беране увелико се санирају. Данас су завршени радови у МЗ Будимља.

У току санација ударних рупа на локалним путевима

Агенција за изградњу и развој Општине Беране изводи радове на санацији ударних рупа на локалним путевима у мјесним заједницама на подручју општине, док Служба за заштиту и спашавање врши припрему за асфалтирање.

У току санација ударних рупа на локалним путевима

„Данас је завршено попуњавање отворених рупа на путевима у МЗ Будимља, док је претходних дана исто урађено у већини мјесних заједница. Ра­ди се о обим­ним по­сло­ви­ма ко­је ће­мо, сигуран сам, убр­зо, успје­шно за­вр­ши­ти“, ка­зао је ди­рек­тор Агенције Миро Вешовић.

У току санација ударних рупа на локалним путевима

Ове активности локалне управе биће настављене и наредних дана, чиме ће се поправити квалитет путне инфраструктуре.