U toku je realizacija projekta “Olovkom govorim”, nevladinog udruženja „Inviktus“ iz Berana,  kojim  će sanitarne prostorije u Polimskom muzeju biti  prilagođene  osobama sa invaliditetom.

Naime, Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini,  Komisija za raspodjelu sredstava opredijelila je sredstava ovom Udruženju za  prilagođavanje sanitarnih prostorija u Polimskom muzeju.

Prema riječima predsjednika udruženja, Sretena Lekića, realizacijom planiranih aktivnosti, imaćemo prvi prilagođen sanitarni prostor-toalet za OSI u javnim ustanovama,  čime   stvaramo  uslove  da  i osobe sa invaliditetom, mogu biti prisutne kultirnim sadržajima koje ova ustanova pruža građanima Berana. Taj prostor će biti urađen po svim pravilima i standardima za OSI.

Valja napomenuti da ne želimo da ovaj prostor dobije „etiketu javnog vc-a za OSI“, već nasuprot, želimo da iskažemo brigu lokalne samouprave, uz podršku civilnog sektora, u  poboljšanju  kvaliteta  života OSI  u našem gradu i stavarnju uslova pristupačnosti javnih ustanova .

Pristupačnost objakata u javnoj upotrebi  je koncept  koji predstavlja preduslov za obezbjedjenje  jednakih mogućnosti, kao i punog i ravnopravanog pristupa uživanju svih ljudskih prava u našoj opštini.