У току је реализација пројекта “Оловком говорим”, невладиног удружења „Инвиктус“ из Берана,  којим  ће санитарне просторије у Полимском музеју бити  прилагођене  особама са инвалидитетом.

Наиме, Одлуком о расподјели средстава невладиним организацијама у 2018. години,  Комисија за расподјелу средстава опредијелила је средстава овом Удружењу за  прилагођавање санитарних просторија у Полимском музеју.

Према ријечима предсједника удружења, Сретена Лекића, реализацијом планираних активности, имаћемо први прилагођен санитарни простор-тоалет за ОСИ у јавним установама,  чиме   стварамо  услове  да  и особе са инвалидитетом, могу бити присутне култирним садржајима које ова установа пружа грађанима Берана. Тај простор ће бити урађен по свим правилима и стандардима за ОСИ.

Ваља напоменути да не желимо да овај простор добије „етикету јавног вц-а за ОСИ“, већ насупрот, желимо да искажемо бригу локалне самоуправе, уз подршку цивилног сектора, у  побољшању  квалитета  живота ОСИ  у нашем граду и ставарњу услова приступачности јавних установа .

Приступачност објаката у јавној употреби  је концепт  који представља предуслов за обезбједјење  једнаких могућности, као и пуног и равноправаног приступа уживању свих људских права у нашој општини.