У току су радови на пробоју и реконструкцији путева на подручју Горњег Заостра и Рујишта, као и повезивању са катунима на Бјеласици. Радови се изводе у циљу унапређења руралне инфраструктуре, а уз подршку Министарства пољопривреде.

У склопу поменутих радова предвиђено је да се изврши пробој и реконструкција још два путна правца Горње Заостро – Рујишта и Горње Заостро – Доње Заостро. Решавањем ових путних праваца скратиће се пут сточарима из Горњег и Доњег Заостра према катунима на Бјеласици за више од 20 км.

Радове на пробоју пута Пипери – Шестаревац – Вуча обишао је помоћник секретара Секретатијата за пољопривреду, туризам и водопривреду, Милутин Мићовић са предсједником МЗ Горње Заостро Вучићем Добрашиновићем.