Први састанак Радне групе за припрему новог Локалног акционог плана за родну равноправност Општине Беране одржан је у згради општине. Формирање радне групе од стране предсједника Општине Вука Тодоровића, која има за циљ за израду Локалног акционог плана за родну равноправност за период 2023-2025. године, представља  важан корак ка унапређењу родне равноправности у Беранама.

Радна група, којом предсједава Оља Делетић, в.д. помоћник секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, састоји се од представника кључних локалних институција и организација. Међу члановима су Мирјана Бабић из Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, Ана Дошљак из истог секретаријата, Дијана Ровчанин из Службе предсједника, Видак Лабовић из Секретаријата за финансије и економски развој, Дијана Раичевић из ЈЗУ Дом здравља „Др Ника Лабовић“, Тамара Стаматовић из Завода за запошљавање Црне Горе ПЈ Беране, Петар Пајковић из Центра за социјални рад Беране, Ребека Чиловић из НВО сектора, Милена Бубања Обрадовић, новинарка, и Виолета Аковић, одборница у локалном парламенту.

На првом састанку, чланови Радне групе разматрали су тренутну ситуацију у вези са родном равноправношћу у Беранама и поставили приоритете за даље активности. У складу са тим, договорено је да Радна група у наредних месец и по дана припреми Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност за период 2023-2025. године.

Подршку Радној групи у изради Локалног акционог плана за родну равноправност пружа ОЕБС , односно стручна сарадница проф. др Оливера Комар. С обзиром на то да питање родне равноправности захтијева мултидисциплинарни приступ, укључивање представника важних локалних институција и организација од кључног је значаја за успјешну израду Локалног акционог плана.

Општина Беране својим активностима показала је одлучност и посвећеност у унапређењу родне равноправности, а формирање ове Радне групе представља темељ ка изради важног документа из ове области за период 2023-2025.