Povodom održavanja jedanaeste Ljetnje diplomatske škole „Gavro Vuković“, danas je u zgradi Opštine upriličen sastanak,  predsjednika opštine Dragoslava Šćekića i direktorice Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Satke Hajdarpašić, predstavnika UNDP-a Ričarda Đuričića sa saradnicima.

Direktorica Hajdarpašić je upoznala predsjednika sa zahtjevima i standardima koji moraju biti ispunjeni za održavanje ljetnje diplomatske škole, i detaljima oko organizacije iste koja će se održati od 2. do 6. jula. Ona je u nastavku kazala da će ove godine na ceremoniji zatvaranja škole biti upriličeno i obilježavanje perioda od petnaest godina postojanja Diplomatske akademije.

Predsjednik Šćekić je istakao da je saglasan sa tim da škola treba da zadrži visoke standarde, kao i da je u skladu sa tim potrebno izvršiti adaptaciju kuće vojvode Gavra Vukovića, gdje se organizuje i sama ceromonija otvaranja. „Zbog značaja ovog objekta, kao i zbog polaznika škole, mladih diplomata iz čitavog svijeta, treba u saradnji sa ministarstvima vanjskih poslova i kulture, kao i Opštine, pristupiti aktivnostima na tom planu“, podvukao je.

Na sastanku je dogovoreno da se razmotre mogućnosti da sve vrijeme trajanja škole bude u Beranama, jer je ovaj projekat od važnosti kako za državu, tako i za opštinu.

Sastanku su prisustvovali savjetnici za informisanje u Službi predsjednika, odnosno Birou za odnose sa javnošću, Irina Zečević i Nikola Urošević.