Juče je u Priboju održana Druga sjednica Skupštine 55. MOSI „PRIBOJ 2018“. Tim povodom sjednici je prisutvovala i delegacija iz Berana u sastavu: predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović, sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Zoran Jojić  i odbornik Goran Folić.

Za potpredsjednicu 55. MOSI „Priboj 2018“, izabrana je Bojana Marković , predsjednica Skupštine opštine Sokolac, koja će biti organizator 56. MOSI 2019. godine.

Na sjednici je donešena i odluka da se 55. Međuopštinske omladinske sportske igre održe u periodu od 04.07. do 08.07.2018. godine.

Razmatrana su i druga pitanja vezana za organizaciju MOSI.