Na osnovu člana 76 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu

SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu,  u ponedjeljak, 22. marta 2021. godine, sa početkom  u 13,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine;

Izvjestilac: predsjednik Skupštine

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj: 02-016/21-90

Berane, 19. 03. 2021.g.

Predsjednik Skupštine

Novica Obradović, s. r.