На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу,  у понедјељак, 22. марта 2021. године, са почетком  у 13,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о давању овлашћења потпредсједнику Општине;

Извјестилац: предсједник Скупштине

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-016/21-90

Беране, 19. 03. 2021.г.

Предсједник Скупштине

Новица Обрадовић, с. р.