Ново насеље прва је Мјесна заједница у Беранама у којој ће почети активности на постављању табли на којима ће бити видно истакнути називи улица и бројеви стамбених или пословних  објекта, а које ће спроводити ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“  у сарадњи са Општином Беране.

Молимо грађане за сарадњу, односно да дозволе приступ стамбеном или пословном објекту, како би табле, са називом улице и бројем, несметано биле постављене.

Подсјећања ради, у ранијем периоду Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине кроз споведене активности одредио је бројеве  у урбаном дијелу града, односно 2250 бројева за МЗ Ново Насеље, МЗ Парк, МЗ Стари град, МЗ Лим, МЗ Хареме, у приградском дијелу града, односно 2251 број у МЗ Пешца, МЗ Долац, МЗ Берансело, МЗ Доње Луге, тако да је до сада укупно одређено 4501 број стамбеним и пословним објектима.