У оквиру редовних активности у циљу спровођења пројекта PRAXIS, организована је посјета Општини Беране партнера у пројекту, Каритас Косова, Каритаса Црне Горе и представника канцеларије Заједничког техничког секретаријата прекограничног програма Црна Гора – Косово.

У делегацији су били Владимир Јовановић, Каритас Косово, менаџер на пројекту PRAXIS; Лидија Вулевић, Каритас Црне Горе, менаџер на пројекту; Том Фрокај, директор образовне институције „QAKP – Gjon Nikolle Kazazi“, партнера у пројекту; и Газмир Раци, представник Заједничког техничког секретаријата прекограничног програма Црна Гора – Косово, антена у Приштини.

Делегацију са Косова примили су Маја Пешић, пројект менаџер у Општини Беране, и Радуле Бојовић, ПР службеник на пројекту PRAXIS.

Пешић је изразила задовољство постигнутим досадашњим резултатима са обје стране у спровођењу пројекта, истичући чињеницу да је Општина Беране спровела и спроводи пројекте из разних области захваљујући добрим пројектним идејама и пројектном тиму.

У разговору са гостима, дошло се до заједничког закључка о потреби даљих заједничких пројеката који ће ускоро бити и конкретизовани пошто се, како је обавијестио присутне Газмир Раци, планира убрзо расписивање новог позива за предају пројеката у оквиру прекограничне сарадње Црна Гора – Косово.

Пројекат „PRAXIS“ је почео 1. септембра 2020. године, и траје двије године, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Црна Гора – Косово, који финансира Европска унија.

Главни носилац пројекта је Kаритас Косово са 3 партнера: Каритас Црне Горе, „Qakp Gjon Nikolle Kazazi“ и Општина Беране.

Пројекат се спроводи на Косову у 2 општине: Ђаковица, Клина као и у Црној Гори у 3 општине: Беране, Петњица и Гусиње. Укупно трајање пројекта је 24 мјесеца. Укупан буџет је 332. 997,05 евра, тражени допринос ЕУ је 282. 997,05 или 84,98%.

Општи циљ пројекта је стварање повољних услова за младе да имају бољи приступ тржишту рада на прекограничним подручјима Косова и Црне Горе.

Специфични циљ пројекта је повећање запошљивости младих на Косову и Црној Гори побољшањем каријерног савјетовања, нуђење стицања базичних вјештина, стажирања и могућности волонтирања.