„Данашњи дан је још једна прилика да подијелимо осјећај поноса, али и обавезе да чувамо вриједности које је његовао и ширио човјек, по коме дипломатска школа и носи име – војвода Гавро Миљанов Вуковић. Први министар спољних послова Књажевине Црне Горе је оставио толико тога што генерације и генерације требају и морају да прихвате када је ријеч о вриједностима којима се чува и његује све оно што може стати у двије ријечи – љубав и држава“, казао је, између осталог, на отварању Школе, предсједник општине Беране Драгослав Шћекић.

беране школа гавро вуковић

Дванаеста међународна Љетња школа за младе дипломате „Гавро Вуковић“ отворена је данас у Спомен кући – првог црногорског министра иностраних послова и оснивача црногорске дипломатије, војводе Гавра Вуковића у Беранама.

„Улога и знача мултилатералне демократије у очувању међународног мира и безбједности, превазилажењу криза и развијању нових модела економске, политичке и безбједносне сарадње на међународном плану“, главна је тема овогодишње Љетње школе на којој учествује око 50 младих дипломата из више од 30 земаља свијета.

На отварању су говорили, поред предсједника Шћекића, министар културе Александар Богдановић и стална представница УНДП-а Даниела Гашпарикова.

беране школа гавро вуковић драгослав шћекић

Предсједник Шћекић је подвукао да имамо моралну обавезу да и на овом мјесту поновимо да мемоари Гавра Вуковића и данас припадају најужем кругу најдрагоцјеније мемоарске литературе, не само на нашим просторима, него и много шире.

„Незамислива је било каква историја црногорске дипломатије, или црногорских односа са најважнијим европским државама, без увида у Мемоаре војводе Гавра Вуковића. И, морам то рећи, било би веома упутно да многе црногорске дипломате и данас темењно проуче Гаврову дипломатску доктрину. Треба имати у виду и то да је Црна Гора, у то вријеме најмлађа европска држава, стекла завидан међународни углед, поред осталог, и захваљујући дипломатским способностима и активностима војводе Гавра“, казао је предсједник општине Беране.

Оцијенио је да је треба имати у виду и то да је Црна Гора, у то вријеме најмлађа европска држава, стекла завидан међународни углед, поред осталог, и захваљујући дипломатским способностима и активностима војводе Гавра.

„Само ови дјелићи из богате животне биографије славног војводе морају да вам буду додатан подстрек да кроз ову школу усвојите оне вриједности које ће вам омогућити да сјутра, свуда и на сваком мјесту, будете достојни репрезенти своје државе и свога народа“, закључио је он.

беране школа гавро вуковић

Министар Богдановић је изразио задовољство што је повод данашњег окупљања у Беранама стасавање, како је казао, још једне генерације младих дипломата, који у Љетњој школи „Гавро Вуковић“ стичу знања и вјештине од значаја за пствараивање постављених циљева у међународним односима.

„Посебно радује што међу вама, младим дипломатама, има представника различитих држава и континената, па вјерујем да ће контакти и срадања коју овдје остварите допринијети не само вашим даљим професионалним ангажманима, већ и сарадњи држава из којих долазите и које ћете, уз уложен труд и рад, у будућности представљати“, казао је министар културе.

Нагласио је да ова љетња школа има посебан значај за историју и традицију Црне Горе, цијенићи да да носи име једног од најистакнутијих државнике друге половине XIX и почетка XX вијека, Гавра Вуковића.

беране школа гавро вуковић

Стална представница УНДП Даниела Гашпарикова је казала да је црногорска Љетња школа за младе дипломате постала истински препознатљива широм свијета. Она је затим поручила младим дипломатама да имају могућност да утичу на будућност држава из којих долазе и да таква прилика са собом носи одговорност.

„Ако желимо да мијењамо будућност морамо да поступамо и да дјелујемо данас. Наше дјеловање не значи ако дјелујемо појединачно, веће напротив, то морамо учинити заједно на партнерским основама“, истакла је амбасадорка УНДП-а.

Данас можемо бити више него поносни на све оно што смо до сада остварили, казала је она и навела да је Школа током претходних једанест година изњедрила јако снажну мрежу од бивших полазника – данашњих диплопмата.

беране школа гавро вуковић

„Више од 550 дипломата из 65 земаља свијета“, истакла је представница УНДП-а, поручивши овогодишњим полазницима да они имају ту могућност да обликују будућност у контексту очувања мира и безбједности у свијету, а у складу са Декларацијом о људским правима.

Црногорску Љетњу школу за младе дипломате, која ће трајати до 7. јула, организује Министарство вањских послова уз подршку Канцеларије УНДП у Црној Гори и Општине Беране.

Предавања ће држати угледни практичари и теоретичари међународне политике из земље и иностранства.

Четири полазника Школе из Берана

беране школа гавро вуковић
Гордана, Данка и Милица

Општина Беране, сходно чињеници да Школа дипломатије носи назив војводе Гавра Вуковића који је из ових крајева, има могућност да сваке године предложи четири полазника из Берана, а који испуњавају стандарде и критеријуме Школе.

Сходно томе, овогодишњи полазници су Данка Голубовић, Милица Осмајлић, Гордана Фатић и Владимир Обрадовић.

ВОЈВОДА ГАВРО ВУКОВИЋ (1852-1928): Први црногорски правник и оснивач црногорске дипломатије

беране школа гавро вуковић
Фото: Дан новине

Подсјетимо, вој­во­да Га­вро Ву­ко­вић, ду­го­го­ди­шњи ми­ни­стар ино­стра­них по­сло­ва Кња­же­ви­не Цр­не Го­ре, јед­на је од нај­зна­чај­ни­јих лич­но­сти но­во­вје­ков­не цр­но­гор­ске исто­ри­је.

Ро­ђен је 1852. го­ди­не у се­лу Ло­па­те у Ли­је­вој Ри­је­ци, у по­зна­тој вој­вод­ској по­ро­ди­ци цр­но­гор­ског гла­ва­ра, ју­на­ка и се­на­то­ра Ми­ља­на Ву­ко­ва Ве­шо­ви­ћа.

Био је пред­сјед­ник Др­жав­ног са­вје­та од 1906. до 1908. го­ди­не, а за на­род­ног по­сла­ни­ка би­ран је два пу­та, 1906. и 1914. го­ди­не. За сво­је за­слу­ге, 1892. го­ди­не до­би­ја зва­ње вој­во­де, ко­је је имао и ње­гов отац.

По­след­њих го­ди­на жи­во­та вој­во­да Га­вро Ву­ко­вић се по­ву­као у Бе­ра­не и пот­пу­но по­све­тио пи­са­њу сво­јих ме­мо­а­ра.

Умро је 29. ју­ла 1928. го­ди­не у Бе­ра­на­ма, а са­хра­њен је код Ма­на­сти­ра Ђур­ђе­ви Сту­по­ви.