Поводом имплементација пројекта ,,CULTUR Bike Route“, у оквиру инструмента за претприступну помоћ (IPA II) – Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014-2020., одржан је састанак на којем су учешће узели потпредсједник општине Марко Лалевић, директор Локалне туристичке организације Беране Иван Радевић, Јелена Ражнатовић из Министарства просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе, Горан Дробњак, директор Директората за европске интеграције, програмирање и имплементацију ЕУ фондова и међународну сарадњу, као и представници Невладине организације ,,Discover Serbia“ из Прибоја и Студентске организације Саобраћајног факултета из Београда.

Циљ пројекта CULT Bike Route је унапређење капацитета за истраживање туристичких потенцијала путем успостављања бициклистичке руте која ће истовремено промовисати и открити неразвијено културно и природно наслеђе подручја обухваћеног програмом, привући локалне али и кориснике међународних EuroVelo рута које пролазе Балканом и утицати на економски развој гравитационог подручја дуж бициклистичке руте.

Предметни пројекат има за циљ успостављање бициклистичке руте која ће бити дугачка више стотина километара и која ће проћи кроз 12 општина у прекограничном региону. Општине обухваћене пројектом из Србије су: Ивањица, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Нова Варош, Прибој, а из Црне Горе: Рожаје, Беране, Колашин, Пљевља, Бијело Поље и Мојковац. Дуж руте је планирано успостављње „mountain bike sharing“-а и система потенцијалних смјештајних капацитета за циклотуристе.

Састанку је присиствовао и савјетник у Локалној туристичкој организацији Беране Дражен Јоксимовић.