Kроз пројекат “Беране и Рожаје – центри урбаног бициклизма” туристичке организације у Беранама и Рожајама богатије за по пет бицикала, у комплету са по пет кацига.

Овај пројекат су креирале и спроводе НВО „Сјеверна земља“ из Берана и НВО ”Грађанска иницијатива младих” из Рожаја, са циљем да се унаприједи и побољша сигурност и безбједност у саобраћају успостављањем бициклизма као важног дијела одрживог модела транспорта на територији општина Беране и Рожаје.
Поред тога, фокус пројекта је на унапређењу нивоа знања грађана Берана и Рожаја, а нарочито младих, о сигурном учешћу у саобраћају, кроз промоцију бициклизма, јавно заговарање и едукативну кампању у периоду од шест мјесеци.

Овај пројекат је подржала и Туристичка организација Беране, којој ће, као и ТО Рожаје, бити предати на управљање бицикли и кациге за бициклисте, а који ће бити доступни за градјане Берана у оквиру будућих активности које је планирала ЛТО Беране што ће у многоме омогућити промоцију урбаног бициклизма, те сигурног и безбједног саобраћаја у нашем граду и Рожајама, као и развоја овог специфицног вида туризма као једног од кљичних елементата активног одмора.

Пројекат се финансира средствима Министарства капиталних инвестицијаза 2021. годину.