Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

TREĆU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 05. novembar 2018. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

 

Dnevni red:

 

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Statuta opštine Berane; (Izvještaj)

Izvjestilac: predsjednica Komisije za izradu Nacrta Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine opštine Berane

 1. Predlog Odluke o donošenju DUP-a “Sušica – prva faza realizacije“; (Saglasnost Minstarstva)

Izvjestilac: v.d. pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o donošenju DUP-a “Groblje“; (Saglasnost Minstarstva)

Izvjestilac: v.d. pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane; (Saglasnost Ministarstva)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga u DOO “Sportski centar“ Berane; (Odluka OD)
 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta DOO “Sportski centar“ Berane; (Odluka OD)

Izvjestilac: v.d. sekretara Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za saradnju Lokalne smouprave i nevladinih organizacija;

Izvjestilac: v.d. sekretara Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o osnivanju DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Berane“;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Izvještaj o radu DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berana“ – Berane za 2017. godinu;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Agencija za izradnju i razvoj Berana“

 1. Izvještaj o poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija“ za 2017. godinu, sa Programom rada i finansijskim poslovanjem DOO “Vodovod i kanalizacija“ za 2018. godinu; (Izvještaj o reviziji   Odluka OD)

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane

 1. Izvještaj o radu Turističke organizacije Berane za 2017. godinu sa Programom rada i finansijskim planom TO za 2018. godinu;

Izvjestilac: direktor Turističke organizacije Berane

 1. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane – 2016/2017 godine;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Informacija o šumarstvu za 2017. godinu Uprave za šume – P.J. Berane;

Izvjestilac: šef Područne jedinice Berane

 1. Izbori i imenovanja

 

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-560                                                               

Berane, 26. 10.2018.g.                

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica Obradović,s.r.