Менса Црне Горе у сарадњи са Општином Беране организује Тестирање базичне интелигенције у Беранама. Тестирање ће се одржати у суботу 8. 4. 2023. године у амфитеатру Дома ученика и студената, улица Миљана Томичића са почетком у 11.00 часова.

У случају организације тестирања у више група, бићете накнадно обавијештени о тачном термину.

Сви кандидати приликом приступа тестирању треба да покажу валидан идентификациони документ.

Кандидати који се пријављују за тестирање морају бити пунољетни на дан тестирања. Ученици средњих школа који на дан тестирања имају најмање навршених 16 година могу тестирању приступити уз овјерену сагласност родитеља. Менсин тест можете радити највише три пута у животу, при чему од посљедњег тестирања мора проћи више од годину дана.

Тестирање је бесплатно за грађане Берана (ЛК издата од стране ЦБ Беране), као и за добровољне даваоце крви који су дали крв у претходних 6 мјесеци уз потврду коју издаје Завод за транфузију (у коментар на крају пријаве ставите напомену да сте давалац крви).

За остале заинтересоване цијена тестирања је 20€, док за млађе од 29 година и старије од 60 година износи 15€. Уплате се врше на жиро рачун бр. 520-14442-11 код Хипотекарне банке, прималац уплате: Менса Црне Горе, Подгорица. На уплатници је неопходно навести име и презиме кандидата (уколико не уплаћује кандидат, име и презиме кандидата навести у пољу „Сврха уплате“), а поље „Позив на број одобрења“ попунити матичним бројем (ЈМБ) кандидата.

Уплате и пријаве се могу извршити најкасније до 6. априла до 15:59 часова. У случају одустајања, новац се не враћа због организацијских разлога.

Линк за пријаву која је обавезна се налази у наставку: https://mensa.me/formulari/62535

Уколико имате било каквих питања или недоумица можете се обратити на мејл  testiranje@mensa.me