У оквиру пројекта “Унапређење конкурентности привреде у Црној Гори”, који заједнички финансирају и реализују Министарство економије, Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, Општина Бијело Поље и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Црној Гори, организована је студијска посјета Пољској “Најбољи примјери бизнис зона од стратешког интереса” у периоду од 12. до 16. јуна 2016. године. У црногорској делегацији је био и менаџер Општине Беране Дарко Стојановић.

Основни циљ поменутог пројекта је да се унaприједе капацитети Министарства економије, Секретаријата за развојне пројекте и локалних самоуправа када су у питању економија и инвестиције и да се унаприједи регулаторни оквир за државну помоћ, развој бизнис зона, слободних зона и кластера, у циљу привлачења нових инвестиција и повећања запослености у Црној Гори.

Чланови наше делегације су овом приликом посјетили успјешне бизнис зоне од стратешког интереса за представнике Министарства економије и менаџере потенцијалних бизнис зона од стратешког интереса из Главног града Подгорице, Пријестонице Цетиње и општина Бијело Поље и Беране.

Налази су показали да је из угла сличности економских и административних структура, система бизнис и индустријских зона, привлачења инвестиција и искоришћености ЕУ фондова, Пољска најразвијенија и најуспјешнија земља, чија искуства се могу у извјесној мјери примјенити у пракси Црне Горе.

4viber image 2viber image viber image