U Strazburu se od 6. do 8. novembra održala 35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu su integritet i etika na lokalnom nivou.

U radu Kongresa učestvovala je crnogorska delegacija koju su činili Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine Berane, Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje i šef Delegacije, Darko Mrvaljević, odbornik u SO Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

Kongres je usvojio nekoliko izvještaja o pitanjima konflikta interesa na lokalnom i regionalnom nivou, transparentnosti i otvorenim upravama, kao i reviziju Kodeksa ponašanja za sva lica koja su uključena u lokalnu i regionalnu upravu. Obzirom na niz kriza sa kojima se suočava Evropa, članovi Kongresa su održali nekoliko rasprava o izazovima sa kojima se suočavaju gradovi i regioni.

Pitanje migracija je razmatrano tokom dvije rasprave o „Pravima glasanja na lokalnom nivou kao faktoru uspješne dugoročne integracije migranata i raseljenih lica u evropskim opštinama i regijama“ i “Granični regioni koji se suočavaju sa fenomenom migracije“. Pored toga, članovi su raspravljali o situaciji gradonačelnika pod pritiskom, finansijskim teškoćama sa kojima se suočavaju lokalne vlasti i kako uskladiti teritorijalnu solidarnost i regionalnu samoupravu. Na sjednici se takođe, razmatrao nacrt smjernica o pravu lokalnih vlasti da ih centralne vlasti konsultuju o svim pitanjima od značaja za lokalni samoupravu.

Na ovoj sjednici, za novog predsjednika Kongresa je izabran Andres Knape iz Švedske.