Након локалних избора, одржаних 27. марта 2022. године, конституисана је нова локална власт.

 Само неколико података, о затеченом стању у Општини Беране, вјерујемо да ће бити довољан показатељ затечених чињеница и да ће моћи да објасне могућности нове локалне самоуправе у функционисању и развоју.

 Наиме, на крају другог квартала 2022. године, односно 30. јуна, укупан дуг Општине Беране (са јавним установама, привредним друштвима и организацијама чији је оснивач Општина), износи 20.135.195,06 евра, од чега 15.003.982,04 евра за неплаћене обавезе по основу пореза и доприноса.

Истовремено, важна је чињеница да просјечан реализовани буџет у претходном периоду од пет година износи cca 8,5 милиона евра, што ће рећи да је актуелни дуг Општине Беране два и по годишња буџета.

На претходне податке треба наслонити чињеницу да је укупан број запослених 769, не рачунајући запослена и по другим основима ангажована лица у два спортска клуба чији је оснивач Општина Беране (ФК „Беране“ и РК „Беране“), и да је за бруто зараде потребно (годишње) издвојити 6.579.360,00€ (што ће рећи цирка ¾ просјечног годишњег реализованог буџета Општине Беране).

Ипак, нова локална власт успјела је да за прва три мјесец измири од укупног дуговања 281.624,68 евра (поред уредне исплате зарада у бруто износу).

Полазећи од затеченог општег стања у локалној самоуправи, трудили смо се да комплетну локалну самоуправу ставимо у функцију наших грађана, како бисмо, иако оптерећени небројеним и тешко рјешивим проблемима, повратили повјерење.

Зато, испуњавајући обећање да ће рад нове локалне власти бити апсолутно транспарентан и отворен према грађанину и јавности, предочавамо главне активности које су спроведене или завршене у претходних 100 дана.

Комплетан пресјек сто дана рада нове локалне власти можете преузети овдје: