У оквиру заједничког пројекта ОЕБС-а и Заједнице општина Црне Горе обављена је посјета у периоду од 28. до 30. априла у општини Беране од стране Тима консултаната ОЕБС-а, са циљем да се утврде постигнути резултати у примјени документа  “Стандарди  јавне етике у локалној самоуправи у Црној Гори” .

“Стандарди јавне етике у локалној самоуправи у Црној Гори” је документа који је урађен у оквиру ширег Програма “Јачање локалне саоуправе у Црној Гори, фаза I и II“ , у сарадњи са Савјетом Европе и уз финансијску подршку ЕУ. Овим документом утврђени су стандарди  за транспарентну и одговорну локалну самоуправу, које треба да испуне јединице локалне самоуправе у Црној Гори.

У реализацији активности посјете, из општине Беране су укључени Предсједник општине, Предсједник Скупштине општине, руководећа структура у општини, један број запослених у органима локалне управе и службама, представници мјесних заједница, приватног сектора и невладиних организација које дјелују на подручју општине.

Тим консултаната Мисије ОЕБС-а који  су чинили: Рефик Бојаџић – Генерални секретар Заједнице општина, Јованка Лаличић – Главни администратор у општини Тиват и Љубинка Радуловић – Експерт, бивши помоћник Генералног секретара  Заједнице општина, по обављеној посјети ће припремити  Извјештај са Препорукама у погледу даљих активностти које треба предузети у општини Беране у примјени Стандарда, са циљем упознавања и усаглашавања у дијелу датих Препорука.

Испред општине Беране послове координације, организовања и реализацију активности обавила је Дубравка Јованчевић, руководилац  Службе предсједника општине.