Na sjednici Skupštine opštine Berane, održanoj 22. marta 2021. godine, a sazvanoj po hitnom postupku, donijeta je Odluka o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine, kojom je dosadašnji potpredsjednik Marko Lalević, ovlašćen da vrši funkciju predsjednika Opštine do imenovanja predsjednika Opštine, u skladu sa zakonom.